Top
Menu Luk

Hvor godt kender du din asfalt?


Selvom asfalt er en stor del af vores liv, er det de færreste, der egentlig ved, hvad asfalt består af, hvor det kommer fra og hvad det bliver brugt til i dag. Læs med her og kom tættere på asfalten.

Hvad er asfalt?

Hovedbestanddelen af asfalt, den sorte klæbrige masse, kaldes også bitumen. Bitumen udvindes fra råolie, og massen består af en masse højmolekylære kulbrinter. De tungeste af disse kaldes asfaltener. De er blandt andet med til at give asfalten den sorte farve. Asfalt eller bitumen forveksles ofte med tjære, der strukturmæssigt måske kan virke ens, men som er restprodukt fra afbrænding af kul.

Asfalt som vi kender det på vejene er faktisk nærmere bestemt betonasfalt. Det betyder, at den klæbrige asfalt blandes op med stentyper som sand og grus. For at materialerne kan blandes sammen, skal bitumenen opvarmes, så den bliver mere flydende. I betonasfalt er omkring 5 % af massen asfalt og 95% er sand og grus.

Hvor stammer asfalt fra?

Man kan fristes til at tro, at asfalt er et moderne fænomen, der er sprunget frem sammen med så meget andet under den industrielle revolution. Det er dog langt fra sandt. Fordi asfalt stammer fra råolie, er stoffet naturligt forekommende. Visse steder i verden findes der sågar asfaltsøer. Det er i områder, hvor olien er trængt op til overfladen og derfor ligger blottet. Over tid fordamper de lettere stoffer i olien, og det efterlader asfalten. Med andre ord kan man potentielt finde asfalt alle de steder, man kan finde olie.

Hvad bruger man asfalt til?

Der er stor forskel på, hvad man brugte asfalt til, til at starte med, og hvad asfalt bruges til nu. I oldtiden på steder som Mellemøsten, blev asfalt brugt til mørtel. Det blev også brugt til at isolere mellem plankerne på skibe, så skibet blev vandtæt. Der er også set eksempler på, at asfalt er blevet brugt til balsamering. Langt hen ad vejen var det asfaltens egenskaber for at tætne mod vand, der blev brugt. Senere blev det kendt, at man kunne bruge massen til at lave plane overflader, der var modstandsdygtige over for slid, vand og vægt, hvilket gjorde, at man brugte det til veje og hustage.

I dag omfatter asfaltarbejde primært vejbelægning, skarpt efterfulgt lægning af tagpap. Tagpap er en af de mest brugte tagbelægningstyper, fordi det er let at arbejde med. Da asfalten blødgøres, når den opvarmes, har man mulighed for at “smelte” pladerne fast til underlaget og hinanden, og derved gøre bygningen under vandtæt.

Hvordan påvirker asfalt miljøet?

Da asfalt stammer fra råolie, kan det aldrig blive helt miljøvenligt. En stor fordel er dog, at asfalt er 100% genanvendeligt. Gammel asfalt kan nemlig ophugges og genbruges til produktion af ny asfalt. Tagpap kan også genanvendes til asfalt. Her bliver det til bituasfalt, fordi at bitumenen til asfalten stammer fra tagpappen. Ved at genanvende og sende materialerne videre i produktionssystemet, kan man reducere mængden af ny asfalt fra råolie, og derved minimere de miljømæssige omkostninger.